Srovnání litých potěrů

Základy pro kvalitní podlahu a srovnání litých potěrů

Než se položí finální vrstva podlahové krytiny, tak je nutné provést správný podklad. Jedině tak budete mít kvalitní podlahu, protože bude stabilní základ a tím zajistíte bezproblémovou funkčnost. Jakmile se cokoliv neudělá dobře a bude chybět důkladná práce, potom rozhodně mohou nastat problémy při samotné pokládce podlahové krytiny. To ale platí i například o nevhodném výběru materiálu nebo nekvalitní přípravě podkladu. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou ve velké oblibě lité podlahy, tak je nesmírně důležité si vybrat ještě ten správný litý potěr do zvoleného objektu.

Kde se mohou realizovat lité podlahy?

Právě výběr materiálu je stěžejní, aby litá podlaha byla skutečně efektivní a bezproblémová. Jinak se bude postupovat v suchém prostředí, což mohou být rezidenční, administrativní budovy nebo dokonce sportovní haly. A přirozeně vlhké prostředí bude vyžadovat opět něco jiného, například na scénu nyní přijdou cementové lité potěry. Poté máte ideální a správnou volbu do koupelny nebo do místa kde je bazén či jiné vlhké prostředí.

Jak je to tedy s litými potěry? Pojďme si srovnat některé z nich.

Anhydritové lité potěry

Anhylevel - tekutý samonivelační anhydritový litý potěr

Anhydritová podlaha AnhyLevel je ideální pro většinu ploch, které se ovšem nachází v suchém prostředí, snadno se s potěrem pracuje a pokládka je poměrně rychlá s vysokou finální pevností, bez nutnosti hutnění, vyztužování nebo jiného pracného rovnání povrchové části. Tyto podlahy mají nejlepší tepelnou vodivost a jsou vhodné pro podlahové topení. Anhydritový potěr AnhyLevel vytváří ideální rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu – dlažbu, parkety, koberce atd.

 • Pevnost
  - v tlaku: 20-30 MPa
  - v ohybu: 4-6 Mpa
 • Tloušťka vrstvy
  30-80 mm
 • Maximální plocha bez nutnosti provádění smršťovacích spár
  600 m2
 • Zatížitelnost

- kdy se dá po ní chodit: po 48 hodinách
- lehké stavební zatížení: po 4-5 dnech

 • Zahájení vysušování
  - přirozené, pozvolné vysychání po 48 hodinách
  - intenzivní vysychání je možné po 7 dnech.
 • Přibližná doba vysychání, 20°C, 50% vlhkost vzduchu a bez vlivu vlhkosti okolních konstrukcí

1,5-2,5 měsíce - zbytková vlhkost 0,5%

 • Uzavření vlhkosti v potěru - pokládka krytin před dosažením požadované zbytkové vlhkosti NE
 • Vliv teplot – referenční teplota prostředí je 20°C
  minimální vliv
 • Doba zpracovatelnosti od okamžiku smíchání pojiva s vodou, při teplotě 20°C
  4 hodiny
 • Objemové změny
  - teplotní roztažnost: Ø 0,012 mm/m.K
  - smrštění/expanze vlivem chemické reakce a vysychání: +0,03 až - 0,03 mm/m
 • Požadavky na ošetřování po provedení
  - v prvních 48 hodinách zamezit nadměrné ztrátě vlhkosti uzavřením stavby
  - po 7 dnech je možné plné vysušení

Anhylevel Heat - anhydritový potěr ideální pro podlahové topení

Jedná se o litý tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr, který má extrémní tepelnou vodivost a vysokou pevnost v ohybu. Je vhodný pro interiérové podlahy s elektrickými a teplovodními systémy. To z něho dělá jediný potěr s garantovanými tepelnými vlastnostmi a specifickou červenou barvou. Rovněž najde své využití pro vyrovnání stávajících podkladů nebo při realizaci tenkovrstvých podlah.

 • Pevnost
  - v tlaku: > 30MPa
  - v ohybu: > 7 MPa
 • Tloušťka vrstvy
  25-60 mm
 • Maximální plocha bez nutnosti provádění smršťovacích spár
  1000 m2
 • Zatížitelnost

- kdy se dá po ní chodit: po 48 hodinách
- lehké stavební zatížení: po 4-5 dnech

 • Zahájení vysušování
  - přirozené, pozvolné vysychání po 48 hodinách
  - intenzivní vysychání je možné po 7 dnech.
 • Přibližná doba vysychání, 20°C, 50% vlhkost vzduchu a bez vlivu vlhkosti okolních konstrukcí

1,5-2,5 měsíce - zbytková vlhkost 0,5%
pokud bude podpora podlahového vytápění – 2-4 týdny

 • Uzavření vlhkosti v potěru - pokládka krytin před dosažením požadované zbytkové vlhkosti NE
 • Vliv teplot – referenční teplota prostředí je 20°C
  minimální vliv
 • Doba zpracovatelnosti od okamžiku smíchání pojiva s vodou, při teplotě 20°C
  3 hodiny
 • Objemové změny
  - teplotní roztažnost: Ø 0,012 mm/m.K
  - smrštění/expanze vlivem chemické reakce a vysychání: +0,02 až - 0,02 mm/m
 • Požadavky na ošetřování po provedení
  - v prvních 48 hodinách zamezit nadměrné ztrátě vlhkosti uzavřením stavby
  - po 7 dnech je možné plné vysušení

Anhylevel Extranivel - anhydritový pryskyřicemi modifikovaný potěr

Tento potěr vyniká vysokou samonivelační schopností a prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Své upotřebení nalezne při tenkovrstvém vyrovnávání podkladů a zalévání podlahových elektrických topných systémů. Dokáže do značné míry nahradit jemnozrnné samonivelační stěrky, proto se aplikuje i jako připojená vrstva. Anhydritové pojivo a speciální pryskyřice umožňují v tomto případě dosažení velmi dlouhé doby zpracovatelnosti a tekutosti, což se především ocení při vyšších letních teplotách. Také umožní snadno provádět velké plochy bez dilatování.

 • Pevnost
  - v tlaku: > 40MPa
  - v ohybu: > 8 MPa
 • Tloušťka vrstvy
  4-40 mm
 • Maximální plocha bez nutnosti provádění smršťovacích spár
  800 m2
 • Zatížitelnost

- kdy se dá po ní chodit: po 48 hodinách
- lehké stavební zatížení: po 4-5 dnech

 • Zahájení vysušování
  - přirozené, pozvolné vysychání po 48 hodinách
  - intenzivní vysychání je možné po 7 dnech.
 • Přibližná doba vysychání, 20°C, 50% vlhkost vzduchu a bez vlivu vlhkosti okolních konstrukcí

7-60 dní, záleží na tom, jaká bude tloušťka - zbytková vlhkost 0,5%

 • Uzavření vlhkosti v potěru - pokládka krytin před dosažením požadované zbytkové vlhkosti NE
 • Vliv teplot – referenční teplota prostředí je 20°C
  minimální vliv
 • Doba zpracovatelnosti od okamžiku smíchání pojiva s vodou, při teplotě 20°C
  3 hodiny
 • Objemové změny
  - teplotní roztažnost: Ø 0,012 mm/m.K
  - smrštění/expanze vlivem chemické reakce a vysychání: +0,02 až - 0,02 mm/m
 • Požadavky na ošetřování po provedení
  - omezit nasákavost podkladu tak, aby nedošlo k odsátí vody z nalité připojené vrstvy
  - prvních 48 hodin chránit vůči nadměrné ztrátě vlhkosti uzavřením stavby

Cementové lité potěry

Podlahy z CemLevelu se vyznačují vysokou pevností a odolností. Jedná se o samonivelační cementový potěr, který lze na rozdíl od anhydritového potěru aplikovat i v trvale vlhkém prostředí. Dá se použít do všech budov, sportovních hal, ale i prostředí jako jsou sklepy, garáže nebo bazény atd. Vykazuje pouze malé smršťování. Podlahy vynikají pevností, přesností, spolehlivostí a odolností. Opět se může s tímto litým potěrem vytvořit rovná podlahová plocha, na kterou lze pokládat finální nášlapnou vrstvu. Na stavbu jej lze dopravit v tekuté konzistenci za pomoci autodomíchávače a ihned aplikovat. Vysoká tekutost zaručí spolehlivé zalití podlahových topných systémů. Tím se získá i docílení požadované pevnosti.

Cemlevel 8 - cementový litý potěr s kamenivem, frakce do 8 mm

 • Pevnost
  - v tlaku: 20-30 MPa
  - v ohybu: 4-6 MPa
 • Tloušťka vrstvy
  45-80 mm
 • Maximální plocha bez nutnosti provádění smršťovacích spár
  36 m2
 • Zatížitelnost

- kdy se dá po ní chodit: po 48 hodinách
- lehké stavební zatížení: po 4-5 dnech

 • Zahájení vysušování
  - přirozené větrání, pozvolné vysychání po 48 hodinách
  - intenzivní vysychání je možné po 21 dnech, avšak pokud je zbytková vlhkost > 4,5% je nutné zpomalit vysychání povrchu - hrozí poté riziko kroucení podlahy v důsledku nerovnoměrné rozložení vlhkosti
 • Přibližná doba vysychání, 20°C, 50% vlhkost vzduchu a bez vlivu vlhkosti okolních konstrukcí
  -
  3-4 týdny, pokud bude zbytková vlhkost 5%
  - 2,5-3,5 měsíce pokud bude zbytková vlhkost 3,5%
  - 4-6 měsíců pokud bude zbytková vlhkost 2,5%
 • Uzavření vlhkosti v potěru - pokládka krytin před dosažením požadované zbytkové vlhkosti ANO
 • Vliv teplot – referenční teplota prostředí je 20°C
  - nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí
  - se zvyšující se teplotou dochází ke zkrácení doby zpracovatelnosti, urychlí se tak tuhnutí a tvrdnutí
 • Doba zpracovatelnosti od okamžiku smíchání pojiva s vodou, při teplotě 20°C
  1,5 hodiny
 • Objemové změny
  - teplotní roztažnost: Ø 0,015 mm/m.K
  - smrštění/expanze vlivem chemické reakce a vysychání: -0,3 až - 0,5 mm/m
 • Požadavky na ošetřování po provedení
  - zvýšené nároky v závislosti na teplotě a zejména rychlosti vysychání
  - musí se zajistit pozvolné a rovnoměrné vysychání, pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, hrozí snížení pevnosti, vznik prasklin a kroucení
  - cement vyžaduje po dobu zrání vodu

Cemlevel 4 - cementový litý potěr s kamenivem, frakce do 4 mm

 • Pevnost
  - v tlaku: 20-30 MPa
  - v ohybu: 4-6 MPa
 • Tloušťka vrstvy
  40-70 mm
 • Maximální plocha bez nutnosti provádění smršťovacích spár
  36 m2
 • Zatížitelnost

- kdy se dá po ní chodit: po 48 hodinách
- lehké stavební zatížení: po 4-5 dnech

 • Zahájení vysušování
  - přirozené větrání, pozvolné vysychání po 48 hodinách
  - intenzivní vysychání je možné po 21 dnech, avšak pokud je zbytková vlhkost > 4,5% je nutné zpomalit vysychání povrchu - hrozí poté riziko kroucení podlahy v důsledku nerovnoměrné rozložení vlhkosti
 • Přibližná doba vysychání, 20°C, 50% vlhkost vzduchu a bez vlivu vlhkosti okolních konstrukcí
  -
  3-4 týdny, pokud bude zbytková vlhkost 5%
  - 2,5-3,5 měsíce pokud bude zbytková vlhkost 3,5%
  - 4-6 měsíců pokud bude zbytková vlhkost 2,5%
 • Uzavření vlhkosti v potěru - pokládka krytin před dosažením požadované zbytkové vlhkosti ANO
 • Vliv teplot – referenční teplota prostředí je 20°C
  - nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí
  - se zvyšující se teplotou dochází ke zkrácení doby zpracovatelnosti, urychlí se tak tuhnutí a tvrdnutí
 • Doba zpracovatelnosti od okamžiku smíchání pojiva s vodou, při teplotě 20°C
  1,5 hodiny
 • Objemové změny
  - teplotní roztažnost: Ø 0,015 mm/m.K
  - smrštění/expanze vlivem chemické reakce a vysychání: -0,2 až - 0,4 mm/m
 • Požadavky na ošetřování po provedení
  - zvýšené nároky v závislosti na teplotě a zejména rychlosti vysychání
  - musí se zajistit pozvolné a rovnoměrné vysychání, pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, hrozí snížení pevnosti, vznik prasklin a kroucení
  - cement vyžaduje po dobu zrání vodu


Anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy AnhyLevel jsou vhodné pro většinu interiérových podlah, od bytových domů až po sportovní haly či rozsáhlé administrativní prostory.
Anhylevel HEAT - potěr pro podlahová topení

Anhylevel Heat

AnhyLevel Heat je podlahový potěr s vysokou tepelnou vodivostí, který je speciálně vyvinutý pro podlahová topení.
Cementový potěr - CemLevel

Cementový potěr

CemLevel je samonivelační cementový potěr, který lze použít i v trvale vlhkém prostředí.
Pěnobeton

Pěnobeton

Pěnobeton je ideálním podkladem pro aplikaci dalších vrstev včetně litých anhydritových a cementových podlah.

Jsme Vám blízko

Články

01. 01. 2024

Jaká je ideální skladba podlahy pro podlahové topení?

Podlahové topení se stává stále oblíbenějším řešením v moderních domácnostech díky jeho efektivitě…

Jaká je ideální skladba podlahy pro podlahové topení?


více

Poptávka

Anhydritový potěr AnhyLevel umožňuje vytvořit ideálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, koberce, parkety, apod.). Aplikace potěru je díky vysoké tekutosti snadná a rychlá. více
CemLevel je samonivelační cementový potěr, který lze na rozdíl od AnhyLevelu použít i v trvale vlhkém prostředí. Podlahy z CemLevelu se vyznačují vysokou pevností, přesností a odolností. více
Pěnobeton PORFLOW je ideální na vyrovnání nerovností, má skvělé izolační vlastnosti nebo se dá využít jako ochrana rozvodů vedených v podlahách. více
Betonové průmyslové podlahy tvoří vysoce pevný povrh, který má vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození. Využití: garáže, dílny, sklady, obchodní objekty a mnoho dalších. více
Samonivelační stěrka je nejvhodnější k úpravě nebo opravě poškozených či nevhodně připravených podkladů. více

Anhydritový potěr

Anhydritový potěr AnhyLevel umožňuje vytvořit ideálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, koberce, parkety, apod.). Aplikace potěru je díky vysoké tekutosti snadná a rychlá. více

Cementový potěr

CemLevel je samonivelační cementový potěr, který lze na rozdíl od AnhyLevelu použít i v trvale vlhkém prostředí. Podlahy z CemLevelu se vyznačují vysokou pevností, přesností a odolností. více

Pěnobeton

Pěnobeton PORFLOW je ideální na vyrovnání nerovností, má skvělé izolační vlastnosti nebo se dá využít jako ochrana rozvodů vedených v podlahách. více

Samonivelační stěrky

Samonivelační stěrka je nejvhodnější k úpravě nebo opravě poškozených či nevhodně připravených podkladů. více

Průmyslová podlaha

Betonové průmyslové podlahy tvoří vysoce pevný povrh, který má vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození. Využití: garáže, dílny, sklady, obchodní objekty a mnoho dalších. více
Zavřít

Informace o stavbě

Kontaktní údaje

Přílohy

Chcete poradit?

Vyplňte jednoduchý formulář a my Vám obratem odpovíme.

Klikněte zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací